Ogólne warunki współpracy z drukarnią AMADE Group

Ogólne warunki współpracy:

realizacja druku cyfrowego: od 24h do 5-ciu dni roboczych
realizacja druku offsetowego: od 3 do 10-ciu dni roboczych
realizacja druku UV, druku Foto, druku etykiet i naklejek : od 5 do 14-ciu dni roboczych

Liczone od dnia następującego po dniu potwierdzenia poprawności plików do druku.
==================================================
Wymagamy:

– złożenia zamówienia w odpowiedzi do przedstawionej oferty z zachowaniem ciągłości korespondencji,
– przygotowania plików do druku zgodnie z wymaganiami drukarni,
– przekazania danych zamawiającego do celów identyfikacji i potwierdzenia zamówienia lub wystawienia faktury VAT,
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zlecenia, jeżeli nie uda nam się potwierdzić jego autentyczności.
==================================================

Druk cyfrowy wykonywany jest zgodnie z normą CMYK ISO Coated v2 250% ECI
Druk offsetowy wykonywany jest zgodnie z normą CMYK ISO Coated v2 300% ECI
Zamawiający przyjmuje do wiadomości specyfikacja produkcyjną drukarni, która dopuszcza następujące odchylenia:
– cięcie , docinanie, format: tolerancja ±2 mm,
– falcowanie , bigowanie: tolerancja przesunięcia ±1 mm,
– perforacja: tolerancja przesunięcia ±1 mm,
– pasowanie druku kolorów warstwowych: tolerancja ± 0,2 mm,
– lakierowanie wybiórcze: tolerancja pasowania ±1 mm,
– różnice ilościowe, jakościowe zamówionego do dostarczonego – ± 5% nakładu,
Przekazując dane niezgodne z przestrzenią barwną (profil) wymaganą w tej specyfikacji,
zamawiający zgadza się na wykonanie konwersji i ponosi odpowiedzialność za wszystkie odstępstwa barwne z tego tytułu.
Profile ICC osadzone w pracy będą automatycznie konwertowane do CMYK.
==================================================
Umożliwiamy nieodpłatny odbiór osobisty w punkcie handlowo-usługowym Lublin.

Odpłata przesyłka kurierska:
przedpłata: 15 zł za każda paczkę do 30 kg
pobranie: 20 zł za każda paczkę do 30 kg

Zamówienia niepodjęte w terminie do 7-dni kalendarzowych, liczone od dnia następującego po realizacji zlecenia, wysyłane będą na koszt zamawiającego.
==================================================
Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku i wszelkie koszty związane z drukiem.
Jesteśmy zarejestrowanym płatnikiem VAT od towarów i usług na terenie RP.

Copyright © 2018 AMADE Group All rights reserved.