Drukarnia Lublin. Expresowy druk cyfrowy, profesjonalny druk offsetowy.

OWW dla drukarni LCDC

Ogólne warunki współpracy:

Przekazane pliki:
 • automatycznie sprawdzamy pod kątem niskiej jakości obrazów i zgodności kolorystyki,
 • automatyczne przekształcamy do pliku pdf.x.1.a dostosowując do wymagań druku w odpowiedniej technice dla danego produktu,
 • jeżeli to możliwie to skalujemy do wybranego formatu, przekształcamy na krzywe, zmieniamy kolorystykę na CMYK oraz nafarbienie zgodnie z technika druku,
Nie odpowiadamy za:
 • zawartość merytoryczną i ewentualne błędy pozostawione w przekazanym do druku projekcie,
 • różnice kolorystyczne produktu do obrazu widocznego na ekranie monitorów, laptopów, tabletów, telefonów, etc.
 • braki na wydrukach szczegółów umieszczonych na warstwie inna niż główna, oraz linii cieńszych niż 0,1mm i/lub ustawionych w tle jako bitmapa,
 • różnice kolorystyczne wynikające z konwersji przestrzeni barwnych innych niż CMYK i kolorów dodatkowych (np. PANTONE, HKS, itp.) do przestrzeni barwnej CMYK,
Zalecamy przygotowanie pliku:
 • w formacie zgodnym z normą PDF/X-1a
 • bez linii docinania
 • bez markerów i dodatkowych oznaczeń
 • w kolorystyce CMYK
 • bitmapy min. 150dpi ( zalecamy 300 dpi )
 • logotypy, obiekty, czcionki zamienione na krzywe
 • zawartość projektu powinna znajdować się na jednej warstwie
 • zgodnie z makietą główna dla danego formatu jeżeli jest dostępna
Druk cyfrowy:
 • usługa druku cyfrowego ( jednostronnego lub dwustronnego ) ulotek wykonywana zgodnie z normą CMYK ISO Coated v2 (ISO 12647-2):2004 nafarbienie max 250%. Druk wykonywany na podstawie pliku przekazanego do druku przez kupującego na jednym z wybranych papierów. Druk cyfrowy nie posiada zabezpieczenia przed wilgocią, zadrapaniem, ścieraniem, brudzeniem, pękaniem. Plik należy przygotować zgodnie z makietą obowiązującą w drukarni oraz normą PDF/X-1a.
Druk offsetowy:
 • usługa druku offsetowego ( jednostronnego lub dwustronnego ) ulotek wykonywana jest zgodnie z normą CMYK ISO Coated v2 (ISO 12647-2):2004 nafarbienie max 300% . Druk wykonywany na podstawie pliku przekazanego do druku przez kupującego na jednym z wybranych papierów. Druk offsetowy jest przez nas zabezpieczany lakierem dyspersyjnym ( Papier błyszczący lakier błyszczący. Papier matowy lakier matowy ). Plik należy przygotować zgodnie z makietą obowiązującą w drukarni oraz normą PDF/X-1a.
Druk pigmentowy
 • usługa kolorowego druku pigmentowego ploterem przemysłowym wykonywana zgodnie z normą CMYK ISO Coated v2 (ISO 12647-2):2004 nafarbienie max 150% . Druk wykonywany na podstawie pliku przekazanego do druku przez kupującego na jednym z wybranych papierów. Druk pigmentowy nie posiada zabezpieczenia przed wilgocią, zadrapaniem, ścieraniem, brudzeniem. Plik należy przygotować zgodnie z makietą obowiązującą w drukarni oraz normą PDF/X-1a.
Dostawa:
 • Płatna
  • przedpłata – 15 zł za każdą jedną paczkę i/lub rozpoczęte 30 kg na terenie Polski
  • pobranie – 20 zł za każdą jedną paczkę i/lub rozpoczęte 30kg na terenie Polski
  • umożliwiamy nieodpłatny odbiór produktu w punkcie handlowo-usługowym przy ul. Adama Mickiewicza 47, 20-433 Lublin w godzinach 10:00 – 16:00
 • Darmowa
  • w przypadku wykonania 100% przedpłaty za zamówiony towar na podstawie faktury proforma lub do zamówienia, wysyłka kurierska realizowana jest
   na koszt drukarni niezależnie od ilości i/lub wagi zamówionego asortymentu,
  • umożliwiamy nieodpłatny odbiór produktu w punkcie handlowo-usługowym przy ul. Adama Mickiewicza 47, 20-433 Lublin w godzinach 10:00 – 16:00
Realizacja:
 • Czas realizacji druku zależy od wybranego produktu, nakładu, materiału, uszlachetniania, prac introligatorskich  i wynosi:
  • dla druku cyfrowego: od kilku godzin do 48h z zastrzeżeniem możliwościowi wydłużenia specyficznych zleceń do 10-ciu dni roboczych
  • dla druku offsetowego: od 3 do 10-ciu dni roboczych z zastrzeżeniem możliwościowi wydłużenia specyficznych zleceń do 21 dni roboczych
  • dla druku pigmentowego: od kilku godzin do 10-ciu dni roboczych z zastrzeżeniem możliwościowi wydłużenia specyficznych zleceń do 21 dni roboczych
  • realizacja druku UV, druku Foto, druku etykiet i naklejek : od 5 do 14-ciu dni roboczych z zastrzeżeniem możliwościowi wydłużenia specyficznych zleceń do 21 dni roboczych

!!! UWAGA !!! – termin realizacji liczony jest od dnia następującego po dniu potwierdzenia przyjęcia zlecenia do realizacji i/lub akceptacji plików do druku i/lub wykonania przedpłaty jeżeli została określona jako wymagana w zależności co nastąpi jako ostatnie.

Wymagamy:

 • złożenia zamówienia w formie pisemnej ( osobiście w punkcie handlowym przy ul. Mickiewicza 47, lub na e-mail obsluga@lcdc.pl ) z zachowaniem ciągłości korespondencji,
 • przygotowania plików do druku zgodnie z wymaganiami drukarni,
 • przekazania danych zamawiającego do celów identyfikacji i potwierdzenia zamówienia lub wystawienia faktury VAT,

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zlecenia, jeżeli nie uda nam się potwierdzić jego autentyczności.

Zamawiający przyjmuje do wiadomości i akceptuje bez zastrzeżeń specyfikacja produkcyjną drukarni:

 • druk cyfrowy wykonywany jest zgodnie z normą CMYK ISO Coated v2 250% ECI
 • druk offsetowy wykonywany jest zgodnie z normą CMYK ISO Coated v2 300% ECI
 • zamawiający przyjmuje do wiadomości i akceptuje następujące odchylenia:
  • cięcie, docinanie, dziurkowanie, rozmiar, format: tolerancja ±2 mm,
  • falcowanie, bigowanie: tolerancja przesunięcia ±1 mm,
  • perforacja: tolerancja przesunięcia ±1 mm,
  • pasowanie druku kolorów warstwowych: tolerancja ± 0,2 mm,
  • lakierowanie wybiórcze: tolerancja pasowania ±1 mm,
  • różnice ilościowe, jakościowe nakładu zamówionego do nakładu dostarczonego: ± 5% nakładu,
 • profile ICC osadzone w pracy będą automatycznie konwertowane do CMYK,
 • kolorystyka inna niż CMYK osadzona w pracy będzie automatycznie konwertowane do CMYK,
 • przekazując dane niezgodne z przestrzenią barwną wymaganą do druku i/lub niezgodne ze specyfikacją, zamawiający zgadza się na
  wykonanie konwersji i ponosi odpowiedzialność za wszystkie odstępstwa barwne z tego tytułu,
 • różnice kolorystyczne wynikające z odwzorowań kolorów przez urządzenia elektroniczne ze względu na różnice technologiczne w wyświetlaniu kolorów w zależności od rodzaju oraz ustawienia urządzenia w odniesieniu do kolorystyki wydruku nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.

Copyright © 2018 AMADE Group All rights reserved.